REZERVASYON VE SATIŞ KOŞULLARI

MADDE 1: TARAFLAR
İş bu sözleşme bir tarafta REZERVASYON YAPILACAK GEMİ ŞİRKETİ (İş bu satış sözleşmesinde “İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ”olarak anılacaktır)- Kültür ve Turizm Bakanlığı A 5511 İşletme Belgeli Acente-Ada Rota Turizm Seyahat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti ( iş bu satış sözleşmesinde “Acente-Estamos Travel” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta iş bu sözleşme kapsamında adı ve adresi belirtilen katılımcı arasında (İş bu sözleşmede “Yolcu” olarak anılacaktır); iş bu sözleşmede belirtilen hizmetin verilmesine dair kapsam, koşul ve şartların ve tarafların karşılıklı hak ve mükellefiyetlerinin belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır.

MADDE 2: HİZMETİN NİTELİĞİ
2.1 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ-Estamos Travel ile Yolcu arasında yapılan iş bu sözleşme uyarınca, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ-Estamos Travel Ek 1’de “Ayrıntılı Seyahat Programı“nda belirtilen gemi seyahati ile ilgili olarak gerekli hizmetleri sağlamayı, Yolcu ise, iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Yolcu, Ek 1’de yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren “Ayrıntılı Seyahat Programı” nın ve Ek 2’de yer alan “Rezervasyon Formu”nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu sözleşmede İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ-Estamos Travel tarafından sağlanan hizmetlere tüm atıfların Ek 1 ‘de ayrıntıları belirtilen tur hizmetlerine yapılmış olacağını kabul ve beyan eder. Yolcu, işbu satış sözleşmesini onaylarken “Ayrıntılı Seyahat Programı”nın ve “Rezervasyon formu”nun içeriğini de, turu satın aldığı Estamos Travel acentesi ile karşılıklı müzakere ederek kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3: REZERVASYON
3.1 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ne ait bir rezervasyon ve satış, Yolcu’ya veya Yolcu’nun Estamos Travel acentesine bir kesinleşmiş rezervasyon formu gönderilerek rezervasyonu kabul etmesi ile işbu rezervasyon formunun ve sözleşmenin E-mail ile gönderilmesine müteakip Yolcu tarafından okunarak e-mail ile teyit edilmesi veya iş bu sözleşmenin koşullarını kabul ettiğine dair imzalanmasıyla, Rezervasyon tamamlanmış sayılır ve Sözleşme geçerliliği başlar.

3.2 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye, konu geziye katılan Yolcu/Yolcular ve ayrıca bu kişilerin kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Yolcu/Yolcular da iş bu sözleşmeyi ve eklerini okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Kullanıcı  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi 1-f hükmü , 6502 sayılı Kanun 51/5 ve  Paket Tur Yönetmeliği 8 madde hükümleri uyarınca mesafeli olarak paket tur ve diğer tüm sözleşmelerinin E-mail ile onaylanması ile kurulduğunu kabul , beyan ve taahhüt etmektedir

MADDE 4: FİYATA İLİŞKİN HUSUSLAR
4.1 Tur programlarında belirtilen fiyatlar, aksi belirtilmediği sürece iki kişilik kabinlerde / odalardaki kişi başı fiyatlarıdır.

4.2 İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan bir Yolcu nun, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal etmesi halinde (iptal süresi önemli değildir) ve Yolcu’nun iş bu sözleşme kapsamında iade hakkı olduğu durumlarda, odada kalacak ikinci kişi tek oda (single) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.

4.3 Yolcu, mail-order vasıtasıyla yapılacak satışlarda yolcuların ve/veya yolcu adına ödeme yapan kart hamillerinden, üzerinde şahsın TC kimlik numarası, ismi ve soy ismi, resmi ikametgah adresi ve iş adresi, GSM telefonları, kredi kartı numarası, kartın son kullanma tarihini, güvenlik numarasını, kart sahibinin imzasının istendiği tele-order formunu, yolcu adına ödeme yapan kart hamilinin iş bu ödemenin kendine ait kredi kartından yapılmasına onay verdiğine dair beyanını ve nüfus cüzdanı fotokopilerini vermekle, iş bu belge, beyan ve imzaların doğruluğundan emin olmak üzere gereken tüm vesikaları ibraz etmekle yükümlüdür. Yolcu kendisine gönderilen tele-order formunu ve ekinde kimlik ile birlikte kredi kartının fotokopisini koyarak bilgileri tam ve eksiksiz doldurmakla yükümlüdür. Yolcu tüm bu bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz edecek, belge, beyan ve imzaların doğruluğundan emin olacaktır.

MADDE 5: PASAPORT VE VİZELER
5.1 Satın alınan hizmete, vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Tur programı için gerekli vizelerin temini Yolcu nun kendi sorumluluğundadır.

5.2 Evraklarda olabilecek bir eksiklikten veya Yolcu nun olası yurt dışı yasağından dolayı tura başlayamaması veya tur sırasında bu nedenle sorun yaşanması hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan, ceza ve ek harcama ve ödemelerin tümünden Yolcu sorumludur ve bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılamayacağını taraflar şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6: SİGORTA
6.1 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’in ve acente Estamos Travel’ın, satışa sunduğu ve belirtilen Paket programlarda seyahat sigortası dahil olup, her bir yolcu adına sigorta poliçesi düzenlenecektir.

6.2 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve acente Estamos Travel’ın seyahat sigorta hariç belirtilen Paket programlarda ve sadece kabin satın alan yolculara ise, rezervasyonunun konfirme edildiği tarihten, seyahat sonuna kadarki süreyi kapsayan ve sigorta firması tarafından onaylanan iptal tazminatını da içeren bir sigorta poliçesi yaptırmasını tavsiye eder. Seyahat rezervasyonu yapıldığı andan itibaren en geç 48 saat içerisinde düzenlenmek zorundadır.

6.3 70 yaş ve üzerindeki yolcular için % 100 sur-prim bedeli uygulanacaktır. Sur-primler paket tur ücretlerine ilave edilecektir. Tur ücreti hesaplamalarında vergiler hariç tutulacaktır. Ceza’nın %100 uygulandığı durumlarda, Sigorta Poliçeleri, vergi hariç tutar üzerinden yapıldığından, yapılacak olası iade, vergiler hariç, tur tutarı üzerinden yapılacaktır. Yolcu, bu iptal sigortası ile ilgili acentesinden detaylı bilgi alabilir.

6.4 Yolcu’ya iptal tazminatını da kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları ile ilgili detaylı bilgi verilecek olup, Yolcu’nun bu konuda bilgilendirilmesi neticesinde sigorta yaptırmak istemeyen veya 70 yaş ve üzerinde olup Sur-prim ödemeyi kabul etmeyen yolcuların acente Estamos Travel’a yazılı veya e-mail olarak beyanda bulunmaları zorunludur. Aksi halde acente Estamos Travel’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5 Yolcu’nun İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’dan satın aldığı veya harici olarak şahsen yaptırdığı Seyahat Sigortası işlemlerinde, ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Sigorta şirketi tarafından yapılan incelemede ; Yolcu’dan kaynaklanan ihmal, yanlış bilgi veya eksiklik tespit edilmesi durumunda hasar değerlendirilmeyerek sigorta kapsamına dahil edilmeyecektir.

6.6 T.C. kimlik no’su olmayan yabancı uyruklu kişiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları seyahat ve seyahat iptal sigortası kapsamına alınmamaktadır.

MADDE 7: KARA TURLARI
7.1 Kara Turları, uğranan liman şehirlerinin gezilmesini içeren, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ tarafından satışa sunulan ve turun fiyatına dahil olmayan gezilerdir. Kara turları İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ tarafından gemide satışa sunulmaktadır.

7.2 Türkçe rehberli turlarda, gruptan sorumlu rehber, katılımcı sayısına gore Türkçe hizmet verebilmektedir. Bu konudaki karar tek taraflı olarak İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’e aittir.

7.3 Limanlardaki kara turlarında; İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, katılımcı sayısının yeterli olmaması ve/veya duruma göre, tek taraflı olarak kara turlarını iptal edebilir, tur içeriğini değiştirebilir veya sair değişiklikler yapabilir. Yolcu bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Kara turlarıyla ilgili iptal ve değişikliklerde iş bu sözleşmenin 16. Maddesinde belirtilen seçenekler uygulanmaz. Kara turlarındaki iptal ve değişiklikler ile ilgili olarak Yolcu’ya alternatif seçenek sunulup sunulmayacağı, durum ve şartlara göre İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’in takdirindedir.

MADDE 8: SAĞLIK VE SEYAHAT ETMEYE UYGUNLUK
8.1 Yolcu, kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Yolcu; bu amaçla İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’dan gerekli yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Yolcu, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu acentesine ve İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’a bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya doğru bilgi verilmemesi halinde her türlü sorumluluk Yolcu’ya aittir. Yolcu’nun durumunun seyahat etmeye uygun olmaması nedeniyle Gemi Kaptanı veya Gemi Doktoru tarafından gemiye binmesine izin verilmemesi veya seyahate devam etmesine izin verilmemesi halinde İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ bu Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.

8.2 Seyahat gemilerinin hiçbirinde doğum yaptırmaya uygun medikal imkanlar bulunmamaktadır. İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, Gemi Seyahati’nin bitiminde hamileliği 24 hafta veya daha fazla olacak bir yolcunun rezervasyonunu kabul edemeyeceği gibi böyle bir yolcuyu da taşıyamaz. Yolcu; hamilelik durumunu rezervasyon esnasında belirtmelidir, aksi takdirde doğacak iptal cezalarından veya zararlardan İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.3 Tekerlekli sandalye kullanan herhangi bir Yolcu, kendisine ait olan ve standart ebatlardaki katlanabilir tekerlekli sandalyesini yanında getirmek ve beraberinde kendisine yardımcı olacak ve seyahate uygun bir seyahat arkadaşı bulundurmak zorundadır.

8.4 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın, Kaptan veya gemi doktorunun görüşüne göre bir Yolcu’nun durumunun seyahate uygun olmaması, emniyetini riske sokma, herhangi bir limanda karaya ayak basmasına izin verilmeme veya İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ı, kendisine bakma, destek verme veya ülkesine geri gönderme gibi yükümlülüklerle karşı karşıya bırakma olasılığının bulunması halinde; Kaptan söz konusu Yolcu’nun hangi limanda olursa olsun gemiye girişine izin vermeyebilir, Yolcu’yu herhangi bir limanda gemiden indirebilir veya başka bir kabine alabilir. Gemi doktorunun ve/veya Kaptan’ın gerekli görmesi şartıyla, gemi doktoru, ilk yardımda bulunmak ve ilaç veya diğer madde tedavisinde bulunmak ve/ veya Yolcu’yu geminin revirine veya herhangi bir limanda benzer bir kuruma yatırmak ve/veya burada karantina altına almak hakkına sahiptir. Yolcu’nun bu tedaviye ilişkin işbirliğine yanaşmaması halinde, herhangi bir limanda gemiden indirilebilir. İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, bu Yolcu’ya karşı herhangi bir zarar ve gider ödemesi veya tazminle sorumlu olmayacaktır.

8.5 Yolcu’nun bilinen bir alerjisi varsa veya gıdalara karşı tolere seviyesi düşükse;Yolcu, rezervasyon esnasında durumunu seyahat acentesi vasıtasıyla İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde her türlü sorumluluk Yolcu’ya aittir.

MADDE 9: MEDİKAL TEDAVİ
9.1 Yolcu, medikal tedaviyi ve ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin masraflarını da içeren geniş kapsamlı bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Sigortanın dahil olduğu ayrıca belirtilmeyen turlarda bu sigortanın yapılması ve ilgili tüm masraflar Yolcu’ya aittir.

9.2 Sancak kuralları gereğince, gemi içerisinde yalnızca vasıflı bir Doktor ve ilk yardım ile ikinci derecede acil durumlar için donanımlandırılmış bir tıbbi merkez bulunmaktadır. Yolcu, rezervasyon anında bu tıbbi merkezin kara üzerindeki bir hastane kadar donanımlı olmadığını ve Doktor’un da uzman bir doktor olmadığını kabul eder. Ne İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, ne de Doktor herhangi bir tıbbi durumu iyileştirme konusundaki yetersizlikten kaynaklanan sonuçlar açısından Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük taşımamaktadırlar.

9.3 Yolcu, gemi içerisinde vasıflı bir Doktor bulunsa dahi, eğer gerekirse gemi seyahati boyunca tıbbi yardım talep etmenin Yolcu’nun kendi sorumluluğu olduğunu ve Yolcu’nun gemi içerisindeki tıbbi hizmetler için ayrıca ödeme yapmakla yükümlü olacağını kabul eder.

9.4 Herhangi bir rahatsızlık veya kaza halinde, Yolcu, tıbbi tedavi amacıyla, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve/veya Kaptan tarafından kıyıya çıkarılabilir. Tıbbi tesisler ve standartlar, limandan limana değişiklik göstermektedir. İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, karadaki medikal tedavinin standartlarına ilişkin herhangi bir beyan veya garantide bulunmamaktadır.

9.5 Doktorun Yolcu’nun sağlığının gemide yolculuk etmeye veya geziye devam etmeye elverişli olup olmadığı konusundaki mesleki görüşü, kesin olup, Yolcu için bağlayıcıdır.

MADDE 10: ŞİKAYETLER
Seyahat sırasında şikayeti olan bir Yolcu, şikayetini, mümkün olan en kısa sürede gemideki Seyahatle ilgili personele bildirmekle mükelleftir. Gemi personelinin sorunu giderememesi halinde, her türlü şikayet, Seyahatin sona ermesinden sonra 14 gün içerisinde yazılı olarak İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’a ve acente Estamos Travel’a bildirilmelidir. Şikayetin belirtilen süre içerisinde bildirilmemesi, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın ve acente Estamos Travel’ın şikayete çözüm getirme imkanlarını daraltabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu durumda her türlü sorumluluk Yolcu’ya ait olacaktır.

MADDE 11: MÜCBİR SEBEP
“Mücbir Sebep”, sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, (sel, deprem, fırtına, kasırga, sis veya diğer doğal afetler gibi) doğal felaketler, savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) düşmanca tutum ve davranışlar, iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, terör eylemleri, ayaklanmalar, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, doğal ve nükleer felaketler, yangın, salgın hastalıklar, sağlık riskleri, millileştirme, hükümetin yaptırımları, blokaj, ambargo, işçi-işveren uyuşmazlıkları, grevler, lokavt, elektrik kesintisi veya kısıntısı, telefon servisinin kesilmesi ve/veya kapalı veya dolu havalimanları veya limanlar, zamanı değişen veya iptal edilen veya değişen uçuşlardaki değişikliklere bağlı transfere dair öngörülemeyen teknik sorunlar da dahil olmak üzere İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’in ve acente Estamos Travel’ın kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen olaylar anlamındadır . İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve acente Estamos Travel’ın bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve acente Estamos Travel’a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemeyeceğini taraflar şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12: ROTA / DEĞİŞTİRME HAKKI
12.1 Gemi yolculuklarında, mücbir sebepler, güvenlik, teknik zorunluluklar, hava koşulları, alçak ve yüksek su seviyeleri gibi zorunlu hallerde; gemi şirketinin merkezinin de onayıyla, Kaptan, tek başına programı, zamanlamayı, gidilecek yerlerin sıralamasını değiştirebilir veya programda belirtilen limanların ziyaretini iptal edebilir. Bu tür durumlarda İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük veya mesuliyet altında olmayacaktır.

12.2 Gemi yolculuğunun seyir esnasında Yolcular Kaptanın günlük ilan ettiği programa harfiyen uymak zorundadır. Aksi davranışlarda meydana gelebilecek her türlü zarar bizzat Yolcu’nun kendisine aittir.

12.3 Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferlerinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve acente Estamos Travel kesinlikle sorumlu olmayıp; muhatap, ilgili hava yolu şirketidir.Yolcu, 28.09.1995 tarihinde yeniden düzenlenen 12.10.1923 tarihli Varşova Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları dahilinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 13: YOLCU TARAFINDAN TALEP EDİLEN REZERVASYON DEĞİŞİKLİKLERİ

13.1 Rezervasyon kesinleştirildikten sonra yapılan isim değişikliklerinde, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİNDEN alınacak onay sonrası isim değişiklik cezası uygulanacaktır.

13.2 Uçak dahil paket tur satışlarında yapılacak isim değişikliklerinde, hava yolu tarafından uygulanacak ücret artışları ve ilave masrafların tümü Yolcu tarafından ödenecektir. İptal ücretleri ve/veya havayolu şirketlerinin fiyatlarda öngördüğü artışlar da dahil, ilave masrafların tümü münhasıran Yolcu tarafından üstlenilip ödenecektir.

MADDE 14: YOLCU TARAFINDAN YAPILAN İPTALLER

14.1 Rezervasyon iptalleri, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’a Yolcu tarafından yazılı olarak doğrudan veya Yolcu’nun talebi üzerine rezervasyonu yapan seyahat acentesi Estamos Travel tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. Düzenlenen biletlerin tümü ile kesinleşmiş rezervasyon formu, iptal bildirimiyle birlikte iade edilmelidir.

14.2 Tüm gemi şirketleri tarafından tek taraflı iptal halinde uygulanacak olan kesintileri ifade eder. Gemi şirketlerine göre uygulanmakta olan iptal şartlarını rezervasyon sırasında iletilecektir. Sağlık sebepleri dahil olmak üzere istisnasız olarak uygulanmaktadır.

14.3 Yolcu tarafından yapılacak iptallerde uygulanacak kesinti ve
iptal cezası olup, sözleşmeden çekilme, hareket saatinde gemide bulunmayan veya seyahat esnasında herhangi bir sebepten ötürü turdan ayrılan Yolcu’ya geri ödeme yapılmaz ve ücreti bütünüyle ödeme zorunluluğu uygulanır.

14.4 İş bu sözleşmenin ekinde bulunan rezervasyon formları ile, iş bu sözleşmede belirtilen iptal şartlarının farklı olması durumunda; İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın ve/veya acente Estamos Travel’ın rezervasyon formu üzerinde yazılı olan iptal şartları geçerli olacaktır.

14.5 İptal durumlarında kullanılmak üzere, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve acente Estamos Travel kapsamlı iptal, sağlık & seyahat sigortası yapılmasını önermektedir. Yolcuların poliçelerinin koşulları çerçevesinde bu iptal ücretlerini sigorta firmalarından geri talep etmeleri mümkün olabilir. Bu konudaki tercih Yolcu’ya ait olup İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve acente Estamos Travel’a herhangi bir sorumluk yüklenemez.

14.6 Tura habersiz katılmama, tur uçağını / gemisini kaçırma, tura başlangıçta katılmakla birlikte isteyerek veya istek dışı tura devam etmeme ve edememe hallerinde ise Yolcu’ya herhangi bir iade söz konusu değildir.

14.7 Yolcu , ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, Turu terk ettiğini İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’a veya acente Estamos Travel’a sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde Yolcu turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Yolcu, şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak gemi yetkilisine bildirmekle yükümlüdür. Yolcu’nun şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

14.8 Eksik ya da kuraldışı kişisel evrak veya programda görülen ülkelerden vize alınmamış olması sebebiyle tura katılamayan Yolculara da geri ödeme yapılmaz.

MADDE 15: İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK

15.1 Seyahate dair düzenlemeler İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ tarafından aylar öncesinden yapılır. Ancak işletmeye, ticari koşullara veya sair durumlara bağlı nedenlerle Gemi Seyahati veya Paketine dair düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekebilir ve böyle bir durumda İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

15.2 Sözleşmenin esaslı bir şartında önemli bir değişiklik yapılması durumunda MS Cruises, mümkün olan en kısa zamanda bu değişikliği, bu iptali veya rota değişikliğini Yolcu’nun rezervasyonu gerçekleştirdiği seyahat acentesi Estamos Travel’a yazılı olarak bildirecektir.

MADDE 16: İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ TARAFINDAN İPTAL
16.1 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, Yolcu’ya (mümkün olan durumlarda) yazılı ihbarda bulunarak herhangi bir Seyahati her zaman iptal etme hakkını saklı tutar.

16.2 İptalin nedeni İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’in kontrolü dışında kalan ve elinden gelen makul tüm özeni göstermesine rağmen sonuçları İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ tarafından bertaraf edilemeyen olağandışı veya öngörülemez hallerde, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ Yolcu’ya aşağıdaki seçenekleri sunabilir:

a) Yolcu ödediği parayı eksiksiz şekilde iade alabilir ; veya
b) Ekstra bir masraf ödemeksizin broşürden (varsa) muadil bir Seyahat seçerek rezervasyon yaptırabilir ; veya
c) Broşürden (varsa) daha düşük kaliteli bir başka Seyahat seçerek rezervasyon yaptırabilir ve fiyat farkını iade alabilir.

16.3 İptal halinde eğer İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ tarafından Yolcu’ya bu şekilde seçenekler sunulur ise Yolcu, iptal bildirimini almasından itibaren 3 gün içerisinde kararını yazılı olarak veya seyahat acentesi Estamos Travel vasıtasıyla İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’a bildirmelidir. Aksi halde Yolcu’nun herhangi bir talepte bulunmadığı esas alınacaktır.

MADDE 17: İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’UN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

17.1 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ, 17.4 ila 17.8’e bağlı olarak, kendisi ve paketin parçasını oluşturan hizmetleri ikmal eden herhangi birinin ihmalkâr davranışları ve -kusurlarıyla yol açılan ölüm, yaralanma veya hastalık için sorumluluğu kabul eder. Ancak İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın bu durumdaki, bu durumdaki mali sorumluluğu,17.4 ila 17.8’de söz edilen taahhütlerle sınırlıdır. İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın yolcuya karşı mali sorumluluğu Taşıyıcının mali sorumluluğuna sınırlamalar getiren ve bu belge çerçevesinde söz edilen Uluslararası Sözleşmelere de tabidir (bakınız. madde17.3 ila 17.8).
İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ:
a) Tamamiyle Yolcunun kusuruna atfolunabilen;
b) Sözleşme çerçevesinde sağlanacak herhangi bir hizmetin tedarikiyle bağlantılı olmayan üçüncü bir tarafın öngörülemez, önlenemez hareketi veya ihmali;
c) İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın ve / veya Paketin bir parçasını oluşturan hizmetleri ikmal eden herhangi birinin kontrolü dışında olan ve gereken tüm özenin gösterilmiş olmasına rağmen sonucundan kaçınılamayan, mücbir sebep dahil (ancak bununla sınırlı
olmaksızın) alışılmadık veya beklenmeyen durum; veya
d) İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın ve / veya Kruvaziyer Seferinin bir parçasını oluşturan hizmetleri ikmal eden herhangi birinin tüm gereken özene rağmen tahmin edemeyeceği veya önüne geçemeyeceği bir olay olan herhangi bir uygunsuz ifadan veya ifa etmemeden sorumlu değildir.
17.2 Kişisel yaralanma, ölüm veya hastalıkla ilgili olmayan veya bunlar dahil, 17.3 ila 17.8’de atıfta bulunulan maddelere tabi olmayan hak talepleri için, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın mali sorumluluğu, zarara uğrayan Yolcunun Kruvaziyer Seferi için ödediği fiyatın (primler ve değişiklik harçları dahil değil) azami iki katıyla sınırlı olacaktır.
17.3 Tüm taşıma (kara, hava ve denizden) fiili taşıyıcının Taşıma Şartlarına tabidir. Bu şartlar mali sorumluluğu sınırlayabilir veya hariç bırakabilir.
17.4 Yolcuların ve bagajlarının hava yoluyla taşınması 1929 tarihli Varşova Sözleşmesi veya 1999 tarihli Montreal Sözleşmesi, (ve 1955 tarihli Lahey Protokolü veya 1999 tarihli Montreal Protokolüyle veya sair şekilde tadil edilmiş) dahil çeşitli uluslararası sözleşmelere (“Uluslararası Hava Sözleşmeleri”) tabidir. Hava yoluyla taşıma bakımından İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın hava taşımasını gerçekleştirmeyen bir taşıyıcı olarak Yolcuya mali sorumluluğu taşıdığı ölçüde; Uluslararası Hava Sözleşmelerinin (sonraki değişiklikler ve İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ile Yolcu arasında Kruvaziyer Seferiyle ilgili bir Sözleşmeye uygulanabilen yeni herhangi bir sözleşme dahil) şartları bu Şartlara açıkça dahil edilmiştir. Uluslararası Hava Sözleşmeleri Taşıyıcının ölüm ve kişisel yaralanma, bagaj kaybı ve hasarı ve gecikme için mali sorumluluğunun sınırlamalarını belirler. İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın Yolcuya karşı hava yoluyla taşımadan doğan herhangi bir mali sorumluluğu söz edilen Sözleşmelerle getirilen mali sorumluluk sınırlamasına tabidir. Bu sözleşmelerin kopyaları talep üzerine elde edilebilir.
17.5 Yolcuların ve bagajların deniz yoluyla taşınması, 1976 yılında değişiklik yapılan 1974 tarihli Atina Sözleşmesi ve 392/2009 sayılı AB Regülasyonu na (bundan böyle birlikte “Atina Sözleşmesi” olarak anılacaktır) tabi olacaktır. Atina Sözleşmesi bu Şartlara açıkça dahil edilmiştir ve İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın ve / veya Taşıyıcının deniz yoluyla taşımadan doğan ölüm ve kişisel yaralanma, bagaj kaybı ve hasarı için mali sorumluluğu yalnızca Atina Sözleşmesine uygun olarak belirlenecektir.
Atina Sözleşmesi Taşıyıcının ölüm ve kişisel yaralanma, bagaj kaybı ve hasarı için mali sorumluluğunu sınırlar ve değerli eşya için özel hüküm içerir. Yolcu, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’a veya Taşıyıcıya aşağıdaki şartlarda yazılı ihbarda bulunmadıkça, bagajın Yolcuya hasarsız teslim edildiği kabul edilir:
a) Gözle görünür hasar durumunda, gemiden karaya çıkmadan veya geri verilmeden önce veya çıkma veya verilme anında ; veya
b) Gözle görünür olmayan hasar veya kaybolma durumunda, gemiden inildiği veya geri verildiği tarihten veya geri verilmesi gereken tarihten sonraki 15 gün içinde.
İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ tarafından Atina Sözleşmesinde belirlenen sınırlara kadar ödenecek tazminatta, Yolcunun – müterafik ihmali oranında ve Atina Sözleşmesinin 8 (4) sayılı Maddesinde belirtilen azami tenzili muafiyet kadar indirim yapılacaktır.
Atina Sözleşmesinin kopyası talep üzerine İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’tan elde edilebilir.
17.6 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ bir Yolcuya havayolu, kara veya deniz taşımasından doğan hak talepleri bakımından -yükümlülüğü ölçüsünde, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ fiili Taşıyıcıların ayrı ayrı yararlanabildiği ve Atina Sözleşmesi çerçevesindeki tüm haklar, savunmalar, bağışıklıklar ve sınırlamalara hak kazanacaktır (kendi taşıma kayıt ve şartları dahil), ve bu Şartlardaki hiçbir şey onlardan feragat sayılmayacaktır. Herhangi bir şart, koşul, bölüm veya hüküm geçersiz olursa veya öyle olduğuna hükmedilirse, geri kalan şartlar, koşullar, bölümler veya hükümler ayrılabilir sayılacak ve yürürlükte kalacaktır.
17.7 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın herhangi bir andaki mali sorumluluğu herhangi bir Taşıyıcının kendi Taşıma Şartları ve / veya tabi olunan veya dahil edilen sözleşmeler çerçevesindeki sorumluluğunu aşmayacaktır.
17.8 Hava yoluyla taşımadan doğan hak talepleri (17.4’ün öngördüğü) hariç, ölüm ve kişisel yaralanma, bagaj kaybı ve hasarıyla ilgili İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın ister bu Şartlara uygun olarak Sözleşme çerçevesinde isterse başka bir şekilde Yolcuya – karşı maruz kaldığı mali sorumluluğu daima Atina Sözleşmesinde içerilen ölüm/kişisel yaralanma için Yolcu başına 400.000 SDR’lik mali sorumluluk sınırlarına tabi olacaktır.
Atina Sözleşmesiyle ilgili daha fazla bilgi ve tam metni Avrupa Komisyonu internet sitesinde(http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm) bulunabilir.
17.9 Bu Şartların yanı sıra , İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ hiçbir şekilde herhangi bir kayıp veya öngörülen kâr kaybı, gelir kaybı, kullanım kaybı, sözleşme veya başka fırsat kaybı ya da başka bir kayıptan kaynaklanan veya benzeri nitelikteki kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.
17.10 İş bu sözleşmede düzenlenen Mücbir Sebep hallerinin veya İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’un kontrolü dışında her ne nitelikte olursa olsun başka herhangi bir durumla engellenmesinin doğrudan veya dolaylı yol açtığı kayıp veya hasardan kaynaklanan hak talepleri İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’un mali sorumluluğu dışındadır.
17.11 İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın Atina ve / veya Montreal Sözleşmeleri’ne uygun olanlar dışında, eşyanın kaybı veya hasarı için yasal mali sorumluluğunun bulunduğu durumda mali sorumluluk hiç bir durumda 500 €’yu aşmayacak ve İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ hiç bir para ve değerli eşyadan sorumlu olmayacaktır. Yolcuların para veya başka değerli eşyayı bagajlarına koymamaları gerekmektedir.
17.12 Yolculardan gelecek taleplerin değerlendirilmesinde TURSAB KUTAHYA CİZELGESİ maddeleri uygulanır.

MADDE 18: UÇAK DAHİL TURLAR :
18.1 “Paket”, gemi seyahati, veya uçuş(lar) ve/veya konaklama ,ve/veya gidiş dönüş havalimanı – liman transferleri için gemi seyahati öncesi ve/veya sonrasındaki düzenleme anlamındadır. Kara turları Paket fiyatına dahil olan bir hizmet değildir ve ayrıca ücretlendirilir.

18.2 Uçuşları da içeren paket programlarda, hava yolundan kaynaklanan gecikme, iptal, bagaj kaybı,uçuşa kabul edilmeyen yolculara ilişkin tüm talepler, gerekli tutanak ve belgeler ile birlikte ilgili hava yolu şirketine yapılmalıdır. Bu konularda İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ’ın ve acente Estamos Travel’a hiçbir şekilde talep ve sorumluluk yönlendirilemez.

18.3 Yolcu, kalkıştan yaklaşık 3 gün önce kendisine gönderilecek olan seyahat dökümanları ile uçuş zamanlarına ve rotalarına dair mutlaka teyid alacaktır.

MADDE 19: DİĞER HUSUSLAR
Tur esnasında hizmet sunan araç ve mekanlarda (Uçak , gemi , transfer ve kara turlar otobüsleri) unutulan / kaybedilen eşyalardan, İLGİLİ GEMİ ŞİRKETİ ve acente Estamos Travel hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 20: İHBARLAR
Taraflara yapılacak ihbarlar için aşağıdaki adres bilgileri geçerli olacak olup, adres değişiklikleri noter vasıtası ile ve/veya iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmediği takdirde bu adreslere Tebligat kanununun 35. Maddesi gereği Tebligat yapılacağını, taraflar geri dönülmez bir şekilde beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 21: GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER
Taraflar, iş bu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğacak uyuşmazlıkların hallinde Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul/Merkez ile Kuşadası Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

ESTAMOS TRAVEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1) ESTAMOS TRAVEL sadece paket program satın almış müşterilerine karşı sorumluluk taşır. Bunun dışında kalan kişilere karşı bir hizmet sorumluluğu yoktur.

2) Paket programlarımızda kayıt yapılırken toplam ücretin tamamını veya gerekli koşullarda ödeme planına göre ücretin bir kısmı alınır.

* Acenta gerekli gördüğü durumlarda tüketiyice de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 (yedi) gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

Ancak ödeme kredi kartı ile yapıldı ise;

Yapılan iptallerde gemi, feribot, otel veya firmasından gelecek cevaba göre geri iade yapılır.

*Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan sebep ile gezinin başlamasından aşağıdaki sürelerde iptal – değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin; aşağıdaki belirtilen iade tutarları ESTAMOS TRAVEL tarafından kabul ve taahhüt edilir.

* Tüketici turu gezinin başlamasından 31 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

 3) İptal Koşulları;

 Uçak ve Feribot seferleri kesilen biletleri iptali halinde ilgili Feribot ya da Uçak Şirketi tarafından yapılacak kesintiler doğrultusunda ödeme yanar, iligili şirketlerin kuralları çerçevesinde iade yapılır.

Otel Rezervasyon iptal şartları

Tur hareket tarihinden 30 gün öncesine kadar rezervasyon iptali kartı halinde iade yapılır.

Tur hareket tarihinden 21-30 gün öncesine kadar rezervasyon iptali halinde %25 kesinti ile iade yapılır.

Tur hareket tarihinden 21-14 gün öncesine kadar rezervasyon iptali halinde %50 kesinti ile iade yapılır.

Son 14 gün içersinde ( tur hareket tarihine 14 gün kaladan itibaren) yapılan rezervasyon iptali halinde tüm ödeme yanar, iade yapılmaz.

 Acentamız geziye katılanlara otel, konaklama ve diğer hizmetlerle ilgili olarak aracılık hizmeti vermektedir. Program regular uçak ve feribot seferlerine göre hazırlanmış olup bu seferlerdeki aksama, gecikme vb. problemlerden acentamız sorumlu tutulamaz.

 Yolcunun gezi sırasında kullandığı eşyaların her türlü kaybından, hasara uğraması ya da unutulmasından kendisi sorumludur. Acentamız bu konuda sorumluluk kabul etmez.

 Tura rezervasyon yaptıran herkes rezervasyon şartlarını kabul etmiş sayılır.

 *Yunan Hükümeti , Yunan Adaları feribotları hava şartlarındaki değişiklikleri ’’Force Major’’ durum olarak kabul etmekte ve feribot saatlerinde değişiklik yada iptal yapabilmektedir. Force Major durumlardaki gerçekleşmeyen ulaşımdan acentamız sorumlu değildir. Ulaşımdaki gecikmelere ve iptallere bağlı olarak konaklama tesisine ulaşamama durumlarında otel ’’ no show ‘‘ uygulayacaktır. Yolcunun ve acentamızın bu durumda herhangi bir tazminat talep hakkı yoktur. Program akışını sağlayabilmek için yapılacak yeni konaklama rezervasyonu için ekstra ücret yolcu tarafından karşılanacaktır.

 Bazı şirketler ve oteller kendilerine ait özel iade koşulları uygulamaktadır. Bu durumlarda size rezervasyon aşamasında bilgi verilecektir. Promo sinifi uçak biletlerinde değişiklik ve iptale izin verilmemektedir.

 4) Müşteri ödemelerinin gününde yapılmaması durumunda isimlerle yapılan ön rezervasyon otomatik olarak iptal ve ESTAMOS TRAVEL herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 5) ESTAMOS TRAVEL gezi ücretleri, programlama esnasındaki TL değerine döviz kurlarına, ulaşım araçlarının ve otellerin fiyatlarına, yakıt ve işçilik ücretlerine göre hazırlanmıştır. Gezilerin başlama tarihine kadar veya geziler esnasında bunlara herhangi bir artış gelmesi ve / veya vergi oranlarının artması, yeni vergilerin ihdası hallerinde ortaya çıkan farklar bu ücretlere aynı oranda yansıtılır.Bu gibi durumlarda yolcuların iptal ve / veya tazminat hakkı olamaz.

 6) Gezi programlarında gösterilen feribot, uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili müesseselerin resmi programlarına göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden ötürü ESTAMOS TRAVEL sorumlu tutulamaz. Uçaktaki yerler, ilgili uçak şirketlerinin seferlerdeki turistik mevkiinden ayrılmıştır. Seyahat yürürlükte bulunan yolcu ve bagaj taşıma kurallarına tabidir.

 7) Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile birlikte aynı kamarada 3. ve 4. kişi olarak yatmaları halinde uygulanır. ESTAMOS TRAVEL reşit olmayan çocuklara ve ebeveynlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımaz.

 8) Mücbir sebepler

Tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava şartları, teknik olay ve arızalardan, devletler arası ilişkilerden doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden ESTAMOS TRAVEL sorumlu tutulamaz.

 9) Teknik arızalardan doğabilecek gecikmelerden ESTAMOS TRAVEL sorumlu değildir.

 10) Tur ile ilgili broşürlerde fiyata dahil olan hizmetler, öğünler ve duraklama yerleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricinde turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi,resim,harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.Bu durum tüketiciye derhal bildirilir.Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yada yapılan değişiklikleri veya fiyat üzerindeki etkisini belirten ek sözleşmeyi kabul eder.

 11) Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm X 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 1 valiz, uçaklı seyahatlerde 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan ESTAMOS TRAVEL sorumlu tutulamaz.

* Bagaj götürme ve getirme hakları uçak şirketlerine göre değişim göstermektedir.

* Kokan, akan, yanıcı-patlayıcı vasıfları olan ve ya  çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici, ateşli silahlar ve her çeşit hayvan acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

 12) Vize ve pasaport işlemleri tüketicinin kendisine aittir. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinde, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın – ESTAMOS TRAVEL ‘ın hiçbir sorumluluğu yoktur Ve bu sebeple gezi ile ilgili herhangi bir iade veya tazminat ödenmez.

 13) Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesi ile belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

* Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve gemi şirketine sebepleri yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ter etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

* Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici’nin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 14) Sağlık Koşulları

Özel tedavi kapsamında olan ya da ilaç ihtiyacı duyan misafirlerimiziz, doktorlarıyla seyahat için uygun durumda olup olmadıklarına dair görüşmeleri, yeterli derecede yola çıkmaları ve reçetelerinin bir kopyasını yanında bulundurmaları tavsiye edilmektedir. Özel bakım ve tedavi gerektiren fiziksel rahatsızlıklar bilet alırken bildirilmelidir. Kişinin kendi ve çevresi için tehlike oluşturabilecek fiziksel/zihinsel problemler söz konusuysa, hastaların gemiye alınmama hakkına gemi şirketi ve kaptan sahiptir.

 15) Hamilelik

6 ay ve daha fazla süredir hamile olan bayan misafirlerin, kendi sağlıkları ve güvenlikleri açısından gemide bulunmaları yasaktır. Hamileliğin 5. ayına kadar, doktordan seyahat edebileceklerine dair aldıkları ve gemiye biniş esnasında ilgili birime teslim etmeleri gereken belgeyle yolculuk yapabilirler.

 16) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesi ile geziye katılan tüketici(ler)in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve de acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel

Ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

* Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

 17) Bu formun doldurulması esnasında yapılabilecek hatalardan ötürü ESTAMOS TRAVEL hiçbir sorumluluk kabul etmez. Dolayısıyla bu formu telsim alan kişinin özellikle tarihleri ve diğer detayları incelemesi ve yanlış bilgileri ESTAMOS TRAVEL ‘a bildirerek formun düzeltilmesini sağlaması gerekmektedir.

 18) Müşteri kendisine ESTAMOS TRAVEL tarafından verilen voucher (elektronik bilet),gemiye giriş belgesi v.s. basılı evrağı gemiye girişinde ibraz etmek zorundadır. Bu belgenin gemiye teslim edilmemesi durumunda doğabilecek her türlü sorundan ESTAMOS TRAVEL sorumlu tutulamaz.

 19) Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TÜRSAB TAHKİM KURULU ve KUŞADASI MAHKEMELERİ yetkilidir.

 20) Arka tarafta isimleri bulunan rezervasyonu yapılmış kişiler, işbu madde ile birlikte 20 maddeden oluşan yukarıdaki hususları (kayıt işlemleri başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi ) okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

 

CRUISE İPTAL ŞARTLARI

Tüm gemi şirketleri tarafından tek taraflı iptal halinde uygulanacak olan kesintileri ifade eder. Aşağıda gemi şirketlerine göre uygulanmakta olan iptal şartlarını bulabilirisiniz. Sağlık sebepleri dâhil olmak üzere istisnasız olarak uygulanmaktadır.

Gemi şirketlerinin iptal şartları şirketlere göre & tur programının uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

Holland America Line & Windstar gemi şirketinin iptal şartlarına göre, seyahate + 75 gün kala yapılan iptallerde kişi başı 100 Euro hizmet bedeli, 75 - 57 gün kala toplam seyahat tutarının % 25 'i, 56 - 29 gün kala % 50 'si, 28 - 16 gün kala % 75 ' i, 15 – 0 gün kala toplam bedelin % 100’ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

Princess Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate + 75 gün kala yapılan iptallerde kişi başı 100 Euro hizmet bedeli, 74 - 57 gün kala toplam tutarın % 25’i, 56 -29 gün kala toplam tutarın % 50' si, 28 - 15 gün kala toplam tur ücretinin % 75 ' i, 14 - 0 gün kala toplam tur tutarının % 100 ' ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

Cunard gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 120 - 91 gün kala yapılan iptallerde kişi başı 100 Euro hizmet bedeli, 90 – 61 gün kala toplam tutarın % 25’i, 60 – 31 gün kala toplam tutarın % 50'si, 30 – 15 gün kala toplam tutarın % 75'i, 14 – 0 gün kala toplam tur ücretinin % 100 ' ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

Celebrity Cruises & Royal Caribbean Gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate + 90 gün kala yapılan iptallerde kişi başı 100 Euro hizmet bedeli, 89 - 75 gün kala toplam tur ücretinin %25’i, 74 - 61 gün kala % 50 si, 60 - 31 gün kala % 75' i,  30 - 0 gün kala toplam tur ücretinin % 100 ' ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

Carnival Cruises Gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate + 91 gün kala yapılan iptallerde hizmet bedeli olarak kişi başı 100 Euro, 90 - 56 gün kala toplam tur ücretinin % 25 'i, 55 - 30 gün kala toplam tur ücretinin % 50 'si, 29 - 15 gün kala toplam tur ücretinin % 75 'si, 14 - 0 gün kala % 100 ' ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

MSC Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; rezervasyon konfirmesini takiben seyahate 60 güne kadar iptallerde rezervasyon başı 50 Euro, 59 - 35 gün kala yapılan iptallerde kişi başı toplam rezervasyon tutarının % 30' u, 34 - 15 gün kala % 60 ' ı, 44 - 31 gün kala % 60 ' ı, 14 - 0 gün kala % 100 iptal cezası uygulanacaktır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

Costa Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 45 gün kala yapılan iptallerde, hizmet bedeli olarak kişi başı 50 Euro, 45 - 30 gün kala toplam tutarın % 25 ' i, 30 - 15 gün kala % 50 ' si, 15 - 5 gün kala % 75 'i, 4 gün kala yapılan iptallerde 100 % yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

NCL Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 42 gün kala yapılan iptallerde toplam tutarın % 25 ' i, 41 - 30 gün kala % 35 ' i, 29 - 15 gün kala % 50 'si, 14-8 gün kala % 80' i ve 7 gün kala yapılan iptallerde 100 % yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır. 

Oceania Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 91 gün kala yapılan iptallerde, hizmet bedeli olarak toplam tutarın % 10’ u, 90 - 76 gün kala toplam tutarın % 25'i, 75 - 61 gün kala % 50 'si, 60- 31 gün kala % 75 'i,

30 - 0 gün kala yapılan iptallerde 100% yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

Disney Cruise Line gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 119 - 56 gün kala yapılan iptallerde toplam tutarın % 25'i, 55 - 30 gün kala toplam tutarın % 50'si, 29 - 15 gün kala % 75 'i, 14 - 0 gün kala yapılan iptallerde 100% yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.

Celestyal Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; 3 Gece Celestyal Olympia turunda 90 Gün’e kadar yapılan iptallerde - Tur tarihine 90 Gün Kalaya kadar full iade. 89-30 Gün arası yapılan iptallerde - Kabin başına 250 Eur no-show.(iade edilemez). 29-0 Gün kala arası yapılan iptallerde - Vergiler ve Vizesiz Hizmet Bedeli hariç full no-show.
4 Gece Celestyal Olympia turunda 90 Gün’e kadar yapılan iptallerde - Tur tarihine 90 Gün Kalaya kadar full iade. 89-30 Gün arası yapılan iptallerde - Kabin başına 300 Eur no-show. (iade edilemez) 29-0 Gün kala arası yapılan iptallerde - Vergiler ve Vizesiz Hizmet Bedeli hariç full no-show. 7 Gece Celestyal Crystal turunda 90 Gün’e kadar yapılan iptallerde - Tur tarihine 90 Gün Kalaya kadar full iade. 89-30 Gün arası yapılan iptallerde - Kabin başına 350 Eur no-show. (iade edilemez) 29-0 Gün kala arası yapılan iptallerde - Vergiler ve Vizesiz Hizmet Bedeli hariç full no-show.

Yukarıdaki iptal şartları 7 güne kadar olan ve Yılbaşı, Bayram tarihleri dışındaki sezonlarda geçerli iptal şartlarıdır. Daha uzun süreli turlarda, yılbaşı ve bayram dönemlerinde farklılıklar gösterebilir.